CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

 

Thời gian vận chuyển:

Sau khi quý khách đặt hàng thành công, lienphong.com.vn sẽ tiến hành xác nhận và cập nhật nhanh nhất qua email/gọi điện.

Sau khi quá trình xác minh thành công, đơn hàng sẽ được giao đến quý khách trong khoảng thời gian sau đây:

         * Đối với địa chỉ giao hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội: dự kiến từ 2 - 5 ngày làm việc.

         * Đối với địa chỉ giao hàng tại các khu vực khác: dự kiến từ 2 - 8 ngày làm việc tùy từng địa phương.

Liên Phong giao hàng đúng thời gian quý khách yêu cầu khi nhận được đơn hàng. Trừ những trường hợp đặc biệt khác xáy ra ngoài ý muốn của 2 bên ví dụ như quý khách cung cấp sai địa chỉ giao hàng, người nhận chuyển chỗ ở, người nhận không có mặt, kẹt xe,...

Thông tin quan trọng về đơn đặt hàng giao trong  lãnh thổ Việt Nam:

Xin quý khách xem kỹ các thông tin trước khi thực hiện giao dịch như: tên người đặt, người nhận, số điện thoại, địa chỉ,

 ngày giờ giao, thanh toán… Nếu những thông tin này không cụ thể và chính xác, chúng tôi có quyền không thông báo cho quý khách và không thực hiện đơn hàng theo yêu cầu.